3 Aralık 2010 Cuma

Huki Eroğlu-Liderkent-liderkentzedeler gerçeği-liderkent-dionysos

Sunuş
Bir Liderliğin; doğuşuna tüm ülkenin tanıklık yaptığı, sıcak, dürüst, ilkeleri olan ve doğru bir platformda ilerleyen dev bir şirketin, inanmakta zorlanacağınız öyküsü bu … “lider doğulmuyor, Lider olunuyor.” Ancak ilerlediğiniz bu yolda size örnek olacak şahıs ve firmalarla birlikte, engel olanlarla mücadele de var …
Presentation
This is the story of a Leadership you will hardly bel ieve; this is the story of a warm, honest and huge company the birth of which was witnessed by all the country and which has principles and which progresses on a straight platform . One can not be born as aleader, one can become aleader. However on th is route wh ich you progress, there are people and companies who are examples to you and there are others who try to obstruct you and whom you have to fight with …
Bir Başarının 42 Yıllık  Öyküsü …
Nereden Nereye ...
Eroğlu Ailesi, 1956 yılında Erzurum Aşkale’den İstanbul’a gelir. Okmeydanı’nda 40 metrekarelik bir gecekonduya yerleşir. Baba Hamdi Eroğlu, bu semtte gecekondu arsaları alım-satımı ve inşaatları ile ilgilenmeye başlar. Ailenin en büyük çocuğu olan Hulki Eroğlu, yedi yaşından itibaren, okul sonraları Mahmutpaşa’da diş macunu satarak ailenin geçimine katkıda bulunur. Ortaokula devam edemez. Caddelerde el arabası ile kavun-karpuz satar. Pazarcılık, minibüslerde muavinlik ve şoförlük yapar. Bir yandan eski mobilyalar alıp tamir ederek satarken, bir yandan da babasının yanında gayrimenkul işleri ile ilgilenir. 17 yaşına geldiğinde, arsa satışları ile artık tek başına gayrımenkul işlerine başlar. Zaman zaman değişik sektörlerde de faaliyet göstermesine rağmen, Eroğlu Ailesi yıllar boyunca, ana işleri olan gayrımenkul sektöründe, çeşitli bölgelerde yüksek performanslı, başarılı çalışmalar yapar. Bu çalışmalar sonucunda, bugüne kadar (2000 yıl i itibarı ile) toplam 172.000 aileye arsalar, viiialar, daireler, siteler, iş merkezleri satarak, insanlarımızın tapu ve mülk sahibi olmalarını ve yüksek rant ile kazançlar elde etmelerini sağlar.
The 42 Years Old Story of a Success …
Who Would Have Thought it Could Happen?
Eroğlu Family moved from Erzurum, A – kale to Istanbul in 1956. They settled in a shanty consisting of 40 m2 . Father Hamdi Eroğlu began to buy and selilards for shanties in that district and dealt with the construction business. The elder son of the family, Hulki Eroğlu was seven years old when he began to seli toothpaste in Mahmutpaşa after school in order to support the family financially. He colt not attend the junior high school. He sold muskmelon and watermelon on the streets using a wheelbarrow. He worked as a seller, as an assistant to minibus drivers and as a driver. On the one hand he purchased old furniture and sold them after repairing, on the other hand he helped his father in the immovable business. When he was 17, he began to work in the immovable business and sold lands without anyone’s help. Although Eroğlu Family got busy in different sectors from time to time their actual occupation was immovable. They carried out successful works of high performance at various regions. As a outcome of these works they have sold Lands, villas, flats, housing estates and business centers to 172.000 families (as of year 2000) and thus they helped people to own deeds and real estates and benefit from high unearned incomes.
Gelenek
Hulki EROGLU Yönetim Kurulu Başkanı
Risk değil, kazanç satıyoruz.
ilkokul mezunuyum. Ancak Hayat Üniversitesi’ni bitirdim. Hayatımı adeta gayrimenkul işine adadım. Biz kendi ürettiğimiz gayrimenkulleri, yine kendi satış organizasyonumuz içerisinde halkımıza doğrudan sunarken risk satmıyor, kazanç satıyoruz. Kazancın farkına varanlar, diğer dostlarını şirketimize yöneltiyor. Geleceğine yatırım yapanlar, bizim şahsımızda LidER- KENT projelerine teveccüh gösteriyor. Amacımız değerli ve hızla değer kazanan projeler üretip, halkımızın beğenisine, kullanımına sunmaktır.”
Tradition
Hulki EROGLU
The Executive Board Chairman

We have been selling profit, rather than risk.
i am graduated from primary school. However i am also graduated from the University of Life. i devoted my life to the businessofimmovable. While presenting the immovable we constructed to the public through our own sales organisation we are not selling risk, rather we are seli i ng profit. Ones who notice the profit steer their friends towards our company. Ones who invest in their future show kind regard to LIDERKENT projects in our person.Our aim is to produce valuable projects which gain in value rapidly and present them to the good taste and use of our people.
Misyon
A. Tayfun EROGLU Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür
Geleceğin sorumluluğunu taşıyoruz
iktisat Fakültesi mezunu. 2. Üniversiteyi ise Lider Şirketler Grubu’ndaki görevleri nedeniyle bırakmak durumunda kaldı. Grubun yurtdışına açılması ve kurumlaşma konularındaki başarılı çalışmaları dışında yeni yatırım ve büyüme projeleri ile özellikle ilgileniyor. “Bir ülkenin imarının ne demek olduğunu çok iyi biliyor ve bu süreçteki sorumluluğumuzu gururla taşıyoruz. Yeni kentler yaratırken, yeni kentlinin kimlik, kültür ve kent bilincine katkıda bulunmayı da görev sayıyoruz.”
Mission
A. Tayfun EROGLU The Executive Board Member, General Manager
We are responsible for the future
He was graduated from School of Economics. He was left no choice but to leave the second University he was attending because of his duties in the Group of Lider Companies. He is carrying out successful studies on the Group s targets like carrying out projects abroad and turning into an institution. Besides, he is particularly dealing with the new investment and development projects. We know what development of a country means and we assume our responsibility for this process with pride. While creating new cities we regard contributing to the identity, culture and city consciousness of the new city-dweller as a duty.
Vizyon
Halil İbrahim EROGLU Yönetim Kurulu Üyesi, Turizm Grubu Başkanı
Bize göre, araştırma herşeyin başr. 1999 yılında Bilkent Ünivesitesi Turizm ve Otelcilik işletmeciliği bölümünü (BiRiNCiliK) derecesi ile tamamladıktan sonra Amerika’da mastere yapıp, Lider Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Lider Şirketler Grubu içinde Turizm Grubu Başkanlığı görevini üstlendi.
Vision
Halil lbrahlrn EROGLU The Executive Board Member,
Head of the Tourism Group Department
According to us research is above all In 1999 he was graduated from Bilkent University i Business Administration of Tourism and Hotel department (First Grade).He had his master s degree in USA and he joined  the Group of Lider Companies Administration as the Executive Board in the same year. He undertook the responsibility of establishing the Tourism Group department within the Group of Lider Companies
Kalite
Rıfkı EROGLU Yönetim Kurulu Üyesi, Gayrimenkul, inşaat ve ARGE Yatırımları Koordinatörü
Beyoğlu Ticaret lisesi mezunuyum. Grubun tüm yatırımlarını, ülkemizin kalkınmasında öncelikli olan yatırımlara kanalize edip vatandaşlarımıza iş ve aş kapısı yaratmak için var gücümle istihdam yaratmaktayım. “Bize göre AR-GE bir kuruluşun gelişmesini ve diğer şirketlerden kurumsalolarak bir adım önüne geçmesini sağlar. Gelecek asrın içinde Lider Şirketler Grubu bu anlayışla mutlaka bu günkü konumundan daha ilerde yerini alacaktır.”